Elektronický zápis o utkání – startuje plošné testování v klubech ČBF

CZ BASKETBALL pokračuje v plánu postupného zavádění elektronického zápisu o utkání ve vybraných soutěžích ČBF.

Česká basketbalová federace uzavřela dlouhodobou smlouvu se španělskou společností NBN 23, která poskytuje software elektronického zápisu o utkání, a to zejména pro amatérské soutěže a výkonnostní basketbal. Zařadila se tak po bok velkých evropských federací (Německo, Španělsko, Itálie), které elektronický zápis NBN 23 již ve svých amatérských soutěžích využívají.

V první etapě úspěšně proběhlo testování aplikace v basketbalových klubech Oblastí ČBF Západní Čechy a ČBF Karlovy Vary. Zároveň s tím byla dokončena integrace obou systémů (NBN 23 a Leris) důležitá z hlediska vzájemného propojení, komunikace, stahování a odesílání dat. Manuální zadávání výsledků a statistik do centrálního informačního systému nahradí automatizace, čímž dojde k velké úspoře času, lidských zdrojů i peněz basketbalových klubů (odpadnou i některé pokuty týkající se zápisu). Naším cílem je maximálně využít současné technologie pro zjednodušení veškeré potřebné administrativy k odbavení basketbalového utkání.

Došlo též k překladu aplikací do českého jazyka a tvorbě názorných manuálů.

Aktuálním přechodem do druhé fáze tohoto projektu se otevírá možnost vyzkoušení aplikace elektronického zápisu o utkání všem klubům ČBF.

 

Názorné manuály a první kroky ke spuštění aplikace

Nezbytným krokem pro přístup do aplikace je vytvoření technického zapisovatele družstva. Klub může mít u každého svého družstva jednoho technického zapisovatele. Podrobný návod, jak jej vytvořit, naleznete ZDE.

Podrobný manuál elektronického zápisu NBN 23 - včetně všech kroků před utkáním, v průběhu utkání i po utkání naleznete ZDE.

Rychlý průvodce (zkrácená verze manuálu) pro technické zapisovatele klubu naleznete ZDE.

 

Představení elektronického zápisu pro zástupce klubů ČBF

V případě zájmu jsou pro zástupce klubů ČBF naplánovány webináře prostřednictvím platformy ZOOM, a to v termínech a časech níže.

  1. středa 11. ledna 2023 (18:30-20:00) – pro kluby ČBF Praha + ČBF Střední Čechy + ČBF Plzeň
  2. pátek 13. ledna 2023 (18:30-20:00) – pro kluby ČBF Jižní Morava + ČBF Severní Morava + ČBF Střední Morava
  3. pondělí 16. ledna 2023 (18:30-20:00) – pro kluby ČBF Severní Čechy + ČBF Jižní Čechy + ČBF Východní Čechy + ČBF Karlovy Vary

Instrukce k přihlášení na webináře budou rozeslány emailem na adresy organizačních pracovníků klubů.

Reklama
Idnes Premium kampaň