Silový a kondiční trénink

Silový a kondiční trénink je důležitou součástí tréninkového procesu dětí, mládeže i dospělých. Jedním z cílů CZ BASKETBALL je sledovat trendy všeobecné pohybové přípravy dětí a mládeže a trendy v oblasti silové a kondiční přípravy elitních juniorských a seniorských družstev na klubové i reprezentační úrovni. Jako podstatné vidíme poznatky z těchto trendů aplikovat v tréninkovém procesu a dále předávat kondičním trenérům i basketbalovým trenérům obecně s cílem optimalizace dlouhodobého rozvoje hráčů a hráček a tím i individuálních a týmových herních výkonů.

vedoucí úseku silového a kondičního tréninku CZ BASKETBALL

kondiční trenér ND chlapců U16

absolvent FTVS UK v Praze (magisterský obor Učitelství pro střední školy tělesná výchova a biologie)

certifikovaný basketbalový silový a kondiční trenér ČBF (Basketball S&C coach)

certifikovaný DNS trenér

Corrective Exercise Specialist, National Academy of Sport Medicine (CES – NASM)

Tino Janikov 

odborný lektor

kondiční trenér reprezentace mužů U18

absolvent FTVS UK v Praze (magisterský obor Tělesný výchova a sport)

certifikovaný basketbalový silový a kondiční trenér ČBF (Basketball S&C coach)

 

Petr Nátěsta 

odborný lektor

kondiční trenér VSCM Prostějov (chlapci)

absolvent FTK UP v Olomouci (magisterský obor Tělesný výchova a sport)

certifikovaný basketbalový silový a kondiční trenér ČBF (Basketball S&C coach)

certifikovaný DNS trenér

Cílem návštěvy v klubu je trenérům a hráčům ukázat možnosti, jak rozvíjet složky silové a kondiční přípravy, a to buď v samostatných jednotkách kondičního tréninku, nebo také v rámci basketbalového tréninku.

Součástí návštěvy v klubu je krátká teoretická část s vysvětlením základních bodů a část praktická, kde dochází k ukázce vhodných cviků, cvičení, případně celých částí tréninků s různým zaměřením.

Před návštěvou v klubu je samozřejmostí komunikace ohledně zaměření návštěvy – věkové kategorie, sportovní úroveň, téma návštěvy apod.

Pro již proběhlé návštěvy se zaměřením na silovou a kondiční přípravu v klubech s příklady témat návštěvy vizte záložku kalendář.

1. Kontaktovat Michala Kociána

email: mkocian@cz.basketball

telefon: +420 728 383 405

 

2. Stanovení data návštěvy

již obsazené termíny nejdete v záložce kalendář

 

3. Organizační a technické záležitosti návštěvy

věková kategorie družstva

prostory, ve kterých návštěva proběhne

dostupné vybavení

apod.

CZ BASKETBALL
Silový a kondiční trénink

Flossbanding: zvýšení rozsahu pohybu i rehabilitace

Flossbanding je fyzioterapeutická metoda bandážování končetin, která cílí na zvýšení rozsahu pohyb tělních segmentů (kloubů), snížení až vymizení bolestivosti částí pohybového aparátu. Sergio Toba Dominguez upozorňuje, že technika flossbandingu nemá nic společného s technikou „blood restriction“.

CZ BASKETBALL
Silový a kondiční trénink

Z karantény k titulu v nejvyšší španělské soutěži

Autor: Luka Svilar, vedoucí fyzické přípravy, Unics Kazan (Ruská nejvyšší soutěž, Eurocup), v minulosti kondiční trenér Baskonia Vitoria – Gasteiz (Španělská nejvyšší soutěž, Euroliga), lektor na mnoha vzdělávacích seminářích s tématy silové a kondiční přípravy v basketbalu.

CZ BASKETBALL
Silový a kondiční trénink

Blok 3: Basketball Stength & Conditioning

O víkendu 26. a 27. února se v Pardubicích uskutečnil 3. výukový blok kurzu Basketball Strength Conditioning.

CZ BASKETBALL
Silový a kondiční trénink

Mikro-dávkování: Silový trénink v období plném utkání

Trenér Lindner uvedl, že pojem „mikro-dávkování“ byl převzat z medicíny, kde označuje způsob podání léku v množství, které při opakovaném podání způsobí pozitivní odpověď organismu, ale zároveň dostatečně nízké pro limitování rizika výskytu vedlejších účinků.

Silový a kondiční trénink

Úvodní blok kurzu Basketball Strength & Conditioning minulostí

O posledním říjnovém víkendu proběhl ve Sportovní hale Královka v Praze úvodní výukový blok kurzu Basketball Strength & Conditioning, který pořádají CZ BASKETBALL a CZ ACADEMY. Cílem tohoto kurzu je vychovat specialisty v oblasti silového a kondičního tréninku pro mládežnická a seniorská družstva, a to jak na klubové, tak i reprezentační úrovni.

Silový a kondiční trénink

Kurz Basketball Strength & Conditioning

Program kurzu bude obsahovat minimálně 150 hodin teoretických a praktických přednášek českých i zahraničních lektorů (u zahraničních lektorů budou přednášky probíhat v anglickém jazyce) a bude probíhat v pěti dvoudenních výukových blocích.

Silový a kondiční trénink

Mobilita a stabilita - využití v tréninkové praxi

Lidské tělo je složitý organismus. Na jeho chodu se podílí mnoho systémů, vzájemně na sebe působících. Při práci se sportovci je dobré vycházet ze základních poznatků z jedné jeho části, podpůrně pohybového aparátu. 

Silový a kondiční trénink

Model rozvoje mladého sportovce – praktická část

Tento článek je rozdělen na dvě části – teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá vybranými informacemi, které jsem považoval za zajímavé a podstatné pro předání (nejen) kondičním trenérům. Vybrané části jsem doplnil o zajímavé odkazy.

V rámci sytému vzdělávání basketbalových trenérů jsou zařazeny také základní témata silového a kondičního tréninku.

 

23. - 27. 7. 2021 školení TB-III (Prostějov)

Silový trénink (Tino Janikov)

Příprava na pohybovou jednotku (Petr Nátěsta)

Trénink koordinace a agility (Michal Kocián)

 

18. 11. 2020 školení Profi-T

Monitoring zatížení hráče - spolupráce kondiční trenér a hlavní trenér (Michal Kocián)

 

Webináře se zaměřením na silový a kondiční trénink

15. 4. 2021

Trénink zraněného hráče (Tino Janikov)

Mobilita a stabilita – využití v tréninkové praxi (Petr Nátěsta)

 

9. 2. 2021

Model rozvoje mladého sportovce (Michal Kocián)

Kondiční trénink v době koronaviru (Petr Nátěsta)

 

10. 12. 2020

Monitoring a management zatížení hráčů (Michal Kocián)

Plyometrický trénink – neznámé klíčové faktory (Tino Janikov)

Program kurzu bude obsahovat minimálně 150 hodin teoretických a praktických přednášek českých i zahraničních lektorů (u zahraničních lektorů budou přednášky probíhat v anglickém jazyce) a bude probíhat v pěti dvoudenních výukových blocích:

1. blok - 30. - 31. 10. 2021 v Praze (SH Královka)

2. blok - 28. - 29. 11. 2021 (Opava)

3. blok – datum i místo bude upřesněno (jaro/léto 2022)

4. blok – datum i místo bude upřesněno (léto 2022)

5. blok – datum i místo bude upřesněno (léto 2022)

 

- společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry (únor 2022) 

- nepovinné pro držitele licence TB-III a Profi-T 

  

Kurz je akreditován MŠMT k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost "Kondiční trenér ve sportovních hrách", která úspěšným absolventů umožní získat živnostenský list.

 

Rámcová témata

- model basketbalu – fyziologické požadavky

- role a práce kondičního trenéra

- trénink síly

- principy prevence zranění

- příprava na pohybovou aktivitu a cool down

- principy trupové stabilizace z pohledu vývojové kineziologie

- trénink mobility a stability

- funkční diagnostika

- principy návratu hráče po zranění

- principy dlouhodobého rozvoje basketbalisty

- monitoring a management zatížení

- metody a plánování regenerace

- periodizace tréninkového procesu

- optimalizace basketbalového tréninkového procesu z pohledu FC Barcelona

- trénink rychlosti a agility

- trénink specifické vytrvalosti (HIIT)

- kondiční testování

 

Lektoři

Francesco Cuzzolin - hlavní lektor kurzu

První Evropan v historii, který pracoval jako kondiční trenér v NBA (Toronto Raptors). Působil u elitních týmů na klubové (Virtus Bologna, Benetton Treviso) i reprezentační úrovni (Itálie, Rusko a Lotyšsko). V současnosti působí v klubu Benetton Treviso a Olympia Milán. Vysokoškolský pedagog, mezinárodní lektor a autor mnoha odborných publikací, člen poradního sboru Euroligové hráčské asociace.

Nicole Rodriguez - lektorka kurz

Jako performance coach působila u týmů a organizací v USA (EXOS, spolupracovala s hráči NHL, MBL, NFL) a Evropě (mimo jiné volejbalový národní tým Nizozemska). V současnosti se zabývá tréninkem dětí a mládeže a je vedoucím fyzického vývoje fotbalové akademii Borussia Dortmund v Polsku. 

Michal Kocián - lektor kurzu

Tino Janikov – lektor kurzu

Petr Nátěsta - lektor kurzu

Další čeští i zahraniční lektoři budou doplněni

  

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

- minimálně 80% účast

- úspěšné složení závěrečné zkoušky

  

Účastnický poplatek

8 900 Kč

cena nezahrnuje účastnický poplatek 3 700 Kč za společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry

 

Pro další informace kontaktujte Michala Kociána (728 383 405, mkocian@cz.basketball)

Než vyplníte přihlášku:

- nutnou podmínkou účasti je pasivní znalost anglického jazyka

- kapacita kurzu je omezena a při jejím překročení si CZ BASKETBALL vyhrazuje právo na výběr účastníků

- uzávěrka přihlášek je 20. 10. 2021

2018

Druhý ročník kurzu Basketball Strength & Conditioning proběhl v období od dubna 2018 do prosince 2018 v celkovém počtu pěti dvoudenních výukových bloků (plus výukového bloku společného základu pro sportovní hry). Hlavním lektorem kurz byl Francesco Cuzzolin. Dalšími lektory byli Ricardas Reimaris (Basketball Nymburk), Olivier Geotgeluck (Elite Academy), Luka Svilar (Baskonia), Michal Kocián, Tino Janikov, Petr Nátěsta a Jakub Kalus. Studium dokončilo devět kondičních trenérů.

 

2017

První ročník kurzu Basketball Strength & Conditioning proběhl v období od května do listopadu 2017 v celkovém počtu čtyř dvoudenních výukových bloků. Lektorem kurzu byl Francesco Cuzzolin. Studium dokončilo jedenáct kondičních trenérů.

Jaká je role silového a kondičního trenéra v basketbalovém týmu?

Mezi role silového a kondičního trenéra je práce na optimálním rozvoji fyzických kapacit hráčů s ohledem na požadavky v basketbalovém utkání, snížení počtu výskytu zranění obecně a snížení počtu vážných zranění (s cílem poskytnout hlavnímu trenérovi co nejvyšší počet zdravých hráčů k utkáním), práce s hráčem v procesu návratu hráče po zranění do tréninkového procesu a následně utkání, monitoring a management zatížení v tréninkovém procesu (a s tím související plánování regenerace), práce na dlouhodobě udržitelném stavu fyzických kapacit s cílem dosažení dlouhé sportovní kariéry.

 

Jak se stát silovým a kondičním trenérem v basketbalu?

CZ BASKETBALL pořádá kurzy pro basketbalové silové a kondiční trenéry. Pro informaci ohledně chystaných nebo právě probíhajících kurzech se přesuňte do sekce “Kurz”.

 

Kde získat informace ohledně silového a kondičního tréninku pro basketbal?

Vzdělávací materiály s tématy silového a kondičního tréninku pro basketbal a informacemi o seminářích a konferencích najdete na vzdělávací platformě 24vterin.cz a v sekci "Zajímavé odkazy".

https://24vterin.cz/bscs

Vzdělávací platforma ČBF se zaměřením (nejen) na silový a kondiční tréninky v basketbalu

 

https://www.elplayers.com/newsletter/

Newslater Euroligové hráčské asociace s tématy silového a kondičního tréninku, basketbalového tréninku, regenerace, rehabilitace, výživy, psychologie a dalších.

 

1on1 / Physical Performance Interviews

Rozhovory Luky Svilara s jeho hosty o silovém a kondičním tréninku v basketbalu.

 

https://anchor.fm/performance-quest

Podcast Performance Quest Francecsa Cuzzolina na témata elitní sportovní výkonnost

 

https://elstrengthcoach.com/

Asociace silových a kondičních trenérů Euroligy

 

https://thenbsca.com/

Asociace silových a kondičních trenérů NBA

https://www.olympijskytym.cz/literatura-odborne-clanky

Odborné články trenérů ČOV

Reklama
MČR