Krok kupředu: Elektronický zápis

Krok do 21. století a rozhodně jeden z klíčových projektů CZ BASKETBALL v posledních letech. Česká basketbalová federace v těchto dnech uzavírá dlouhodobou smlouvu se španělskou společností NBN 23, která poskytuje software elektronického zápisu o utkání, a to zejména pro amatérské soutěže a výkonnostní basketbal.

Tímto krokem se CZ BASKETBALL zařazuje po bok velkých evropských federací (Německo, Španělsko, Itálie), které elektronický zápis NBN 23 již ve svých amatérských soutěžích využívají. Smlouvu o spolupráci pro vybrané projekty podepsala nedávno s touto společností i FIBA.

Digitalizace procesů zápisu o utkání je z pohledu ČBF potřebná pro zavedení moderních trendů 21. století do basketbalových soutěží. Obdobným směrem se kromě zahraničních federací již dříve vydaly např. Fotbalová asociace ČR, či Český florbal, přičemž z jejich zkušeností vyplývá, že zavedení elektronického systému bylo zcela jednoznačně krokem správným směrem, který napomohl ke zkvalitnění a rozvoji sportovních soutěží.

Důvodem tohoto kroku je naše snaha o zkvalitnění poskytování služeb všem členům CZ BASKETBALL. Přejeme si postupně nahradit papírový zápis s následným neefektivním manuálním zadáváním výsledků a statistik do centrálního informačního systému. Po dokončení integrace obou systémů se tyto věci budou stahovat, a i nahrávat automaticky. Tím dojde k velké úspoře času, lidských zdrojů i peněz basketbalových klubů, kdy i odpadnou některé pokuty týkající se zápisu. Naším cílem je maximálně využít současné technologie pro zjednodušení veškeré potřebné administrativy k odbavení basketbalového utkání.

 

Hlavním obsahem produktu NBN 23 je:

·        Základní verze elektronického zápisu – sleduje všechny informace potřebné pro vyplnění oficiálního zápisu o utkání (jak je známe ze současné papírové podoby)

·        Pokročilá verze elektronického zápisu – sleduje komplexní statistiky obou družstev i jednotlivých hráčů

·        Prostřednictvím záznamu na elektronických zařízeních (mobil/tablet) okamžitý přenos dat z utkání do on-line prostředí a jejich LIVE zobrazení v k tomu určené aplikaci

·        Digitální výsledková listina (zápis) – kdykoliv k náhledu, na konci hry se generuje automaticky ve formátu PDF a lze jej zaslat emailem bez použití papíru

·        Digitalizace pracovního vytížení – zřízení e-podpisů (trenéři, kapitáni, rozhodčí, rozhodčí u stolku)

·        QR kód utkání – naskenováním QR kódu utkání okamžitá kontrola informací zadaných zapisovatelem na dalším zařízení

·        Tréninková platforma pro zapisovatele v českém jazyce – nácvik všech herních situací s navazujícím kurzem pro zisk certifikátu zapisovatele elektronického zápisu o utkání

  

Díky on-line zobrazování všech dat z utkání bude možné sledovat na mobilních zařízeních uživatelů:

·        Přehledy utkání

·        Hráčské a týmové profily

·        Boxscore utkání

·        Play-by-play

·        Možnost sledování oblíbených družstev a hráčů

·        Tabulky

·        Notifikace

·        Zobrazení průběhu utkání

·        Zobrazení střel z pole a heat mapa (pouze u pokročilého zápisu)

  

Výbor České basketbalové federace na své poslední schůzi dne 8. 12. 2021 projekt elektronického zápisu odsouhlasil.

Do konce sezóny 2021/2022 bude probíhat pilotní testovací režim elektronického zápisu o utkání ve vybraných soutěžích a Oblastech ČBF + se může v případě zájmu do testování zapojit každý klub ČBF, a to až do naplnění kapacity zakoupených licencí pro tuto sezónu. 

V tomto období budou také probíhat práce na integraci obou systémů (NBN23-Leris) pro výsledné zpracování výsledků a statistik z utkání. Do dokončení integrace bude využíváno administrátorské prostředí NBN 23.

Cílem CZ BASKETBALL je navyšovat počty licencí a postupně pokrýt mini žákovské, žákovské i dorostenecké ligy, v závěrečné fázi i 1. a 2. ligu dospělých a EL dorostu.

 

Navržené etapy postupu projektu

Etapa I. 22/23    testovací období                            U11-U13, dále U15-U17 NRL

Etapa II. 23/24   přechodné období                         U11-U13, U15-U19 NRL, 2.liga

Etapa III. 24/25  přechodné/konečné období          U11-U13, U15-U19 NRL, 1. a 2.liga, EL U17/19 

Minimálně do konce testovacího období se počítá se souběžným použitím papírového a elektronického zápisu o utkání.

Více informací najdete v této prezentaci.

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
Detail článku - Kooperativa